×
اطلاعات تماس با پشتیبانی

تلفن پشتیبانی :09120602683

مقالات

همه ما می دانیم که حفظ روابط، به ویژه ازدواج چقدر دشوار است. زندگی زناشویی سرشار از خودگذشتگی و سازش است. اما ویژگی‌ های یک ازدواج موفق و نحوه صحیح زندگی زناشویی چیست؟
سلامت روان در دوران کودکی به معنای دستیابی به نقاط عطف رشد و پیشرفت و یادگیری مهارتهای اجتماعی سالم و چگونگی کنار آمدن با مشکلات است. کودکان سالم از نظر روانی کیفیت زندگی مناسبی دارند و می توانند در خانه، مدرسه و اجتماع به خوبی عمل کنند.
هر نوع تغییر و یا موقعیتی که موجب واکنش احساس عاطفی در فرد شود، استرس یا فشار روحی گفته می‌شود و اگر میزان آن بیش از حد توان و کنترل و تطابق فرد باشد آن گاه تنش گفته می‌شود. بنابراین، استرس جز ثابت زندگی روزمره است که می‌تواند خوب و مثبت مانند رابطه جدید، موفقیت، ازدواج، بازی و .. باشد و یا بد و منفی مانند کار شدید و طاقت فرسا، بیماری، شکست و .. باشد.